Start2Volley CLINICS

Start2Volley CLINICS 2021 - 2022

 

Vier keer per jaar wordt een praktijkgerichte Start2Volley-clinic georganiseerd voor de mensen die zich bezighouden met het begeleiden van onze volleybaljeugd. Dit kunnen (gediplomeerde)   jeugdtrainers zijn, maar ook jeugdbegeleiders, ouders en sympathisanten die de stap willen zetten om aan onze kleinsten training te geven. Kortom, het betreft een zeer heterogene groep van   geïnteresseerde mensen.

 Inhoudelijk worden een aantal oefenvormen aangeboden, waarbij de diverse spelniveaus worden geïntegreerd. De oefenstof van al deze clinics is ook in een syllabus gegoten. Deze syllabus   wordt telkens na afloop van elke clinic meegegeven aan de aanwezige trainers. Op deze manier kunnen de trainers de opgedane kennis gemakkelijker toepassen in de trainingspraktijk.

     Data clinics voor onderbouw (U9 – U11 – U13):

  • zondag 24 oktober 2021 (9.45 tot 12.00)
  • zondag 13 februari 2022 (9.45 tot 12.00)

Data clinics voor bovenbouw (U15 – U17 – U19):

  • zondag 28 november 2021 (9.45 tot 12.00)
  • zondag 27 maart 2022 (9.45 tot 12.00)

Deelname is GRATIS. Er hoeft vooraf niet ingeschreven te worden. Je komt gewoon op zondagvoormiddag in sportieve kledij naar de Sportahl de Zeven,  Koevliet 1 - 9240 Zele  en meldt je aan bij de verantwoordelijke.

Deze clinics worden aangeboden in elke provincie. Bij documenten kan je de data van de andere provincies terugvinden.

Syllabi van de oude clinics kan je terugvinden op:  http://start2volley.be/display/article/detail/start2volleyproject/start2volley-clinics/